ทำเนียบวิทยากร

อาจารย์ ศิริพร บุญก้ำ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ประวัติวิทยากร :

การศึกษา

  • ·         วิทยาลัยครูเชียงใหม่
  • ·         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • ·         ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)


ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่

  • ·        ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
  • ·        Lek Cooking Center
  • ·        Thai Dessert Cooking Class
  • ·        มูลนิธิชัยพัฒนา
  • ·        มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์


ติดต่อได้ที่ : เบอร์ 0816681102 หรือ Facebook : ศิริพร บุญก้ำ