ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  07/09/2559 -บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ต้องการนิสิตลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ด่วน สนใจติดต่อ เบอร์ 038-318369