ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรแฟร์ครั้งที่ 11 (26 สิงหาคม-4 กันยายน 2559)