โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้าชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สู่ความมั่นคงทางอาหาร- Thailand Food Security”

เขียนโดย วันที่จัดอบรม 04/04/2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้าชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สู่ความมั่นคงทางอาหาร- Thailand Food Security

วันที่24-25 เมษายน 2560 นี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 038-352823/02-5923184
Facebook: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ID Line: ms352382

**โครงการดีดี รอคุณอยู่ค่ะ ^^ 

สมัครเข้าอบรม